Zdjęcie nagłówkowe

Wyszukiwarka aktualności

Wyszukaj

Baner_podstrony.jpg

Przetargi

Ogłoszenia o przetargach i postępowaniach
Wyniki przetargów
Lista rekomendowanych wykonawców

 

LISTA REKOMENDOWANYCH WYKONAWCÓW
zatwierdzona przez Radę Nadzorczą,
polecanych przez Spółdzielnię MSM "Energetyka”

 

Nazwa i adres firmy Data wpisu na listę Rodzaj wykonywanych robót, za które
firma uzyskała rekomendacje
"INTER PIAST" s.c.
05-120 Legionowo,
ul.Zygmuntowska 3
18.12.2018 r. roboty związane z wymianą instalacji
gazowej w budynkach mieszkalnych, instalacji wody ciepłej i zimnej oraz cyrkulacji

„TERMOEXPORT” Sp. z o.o.
00-515 Warszawa
ul.Żurawia 24/7

31.01.2023 r. roboty związane  z usuwaniem azbestu znajdującego się w budynkach oraz prace remontowe polegające na tynkowaniu i malowaniu ścian pomieszczeń, wykonaniu posadzek z terakoty i wymianie drzwi z futrynami
Regulamin Przetargów