Zdjęcie nagłówkowe

Wyszukiwarka aktualności

Wyszukaj


 

imieszkaniec.png [4.51 KB]

 

System iMieszkaniec
(w części dotyczącej kontaktu mieszkaniec-administracja)
zostanie udostępniony po wprowadzeniu niezbędnych modyfikacji.

 

O terminie udostępnienia poinformujemy w odrębnym komunikacie.

 


 

1. Czym jest iMieszkaniec?

iMieszkaniec.pl zapewnia pełną obsługę zgłoszeń bez konieczności bezpośredniego kontaktu. Jest to elektroniczny zeszyt do zlecania, monitorowania i dokumentowania zgłoszeń np. usterek. Dostępny jest zarówno z telefonu, jak i komputera, z domu lub z pracy.

Wpisujesz zgłoszenia od mieszkańców i przekazujesz je mailowo lub na aplikację mobilną do wykonawców — firm i konserwatorów. Na bieżąco widzisz status realizacji zgłoszenia oraz jego szczegóły (notatki, zdjęcia, załączniki).

 

 

2. Skuteczne zarządzanie zgłoszeniami dla spółdzielni i zarządców

Zarządzaj poprzez Panel Administratora procesem przyjmowania zgłoszeń od Mieszkańców, zlecania ich obsługi Wykonawcom (konserwatorzy i firmy zewnętrzne) oraz monitorowania stanu realizacji w czasie rzeczywistym.

Aktywuj panele Wykonawcom, za pomocą których otrzymują oni bezpośrednie powiadomienia o nowym zgłoszeniu i wprowadzają aktualne dane o stanie i zakresie jego obsługi.

Informuj wybranego odbiorcę lub grupy Mieszkańców o istotnych dla nich sprawach: ograniczeniach dostaw mediów, planowanych zmianach w świadczeniu usług, konsultacjach, itp. powiadomieniem w smartfonie lub e-mailem.

Monitoruj, analizuj i usprawniaj pracę Wykonawców, którym zleciłeś wykonanie usług oraz redukuj koszty obsługi zgłoszeń, w oparciu o gromadzone w iMieszkaniec.pl dane.

 

3. Dla mieszkańców

Dodawaj zgłoszenia, wyrażaj uwagi, przekazuj wnioski ze smartfona lub komputera.

Na bieżąco będziemy informować Cię o postępie realizacji Twojego zgłoszenia poprzez powiadomienia w smartfonie lub e-mailem.

Otrzymuj dane o użyciu mediów i istotne dla Ciebie ostrzeżenia i ogłoszenia.