Zdjęcie nagłówkowe

Wyszukiwarka aktualności

Wyszukaj

Baner_podstrony.jpg

Sprawy terenowo-prawne

SM Zarząd - powrót

paragraf.jpg [8.57 KB]


 

Wykaz nieruchomości, które otrzymały zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności.

 1. Uwagi do studium zagospodarowania przestrzennego.

 2. Folder informacyjny o sprawach terenowo-prawnych.

 3. Wystąpienie do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP.

 4. Pismo Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Mokotów opisujące prawa Spółdzielni.

 5. Petycja do Premier B. Szydło w sprawie braku regulacji praw do gruntów.

 6. Odpowiedź Ministra Inwestycji i Rozwoju na petycję.

 7. Pismo do Prezesa Rady Ministrów M. Morawieckiego na tle odpowiedzi na petycję.

 8. Pismo Kancelarii Prezesa Rady Ministrów informujące o przekazaniu sprawy Dyrektorowi Biura Ministra Sprawiedliwości.

 9. Odpowiedź z Ministerstwa Sprawiedliwości.

 10. Wystąpienie Zarządu MSM "Energetyka" do Parlamentarnego Zespołu ds. Uregulowania Stosunków Własnościowych.

 11. Pismo Prezesa Zarządu MSM "Energetyka" do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

 12. Odpowiedź Sekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju informująca o przekazaniu sprawy Wiceministrowi Sprawiedliwości P. Jakiemu.

 13. Wystąpienie Rady Nadzorczej MSM "Energetyka" do 5 kandydatów na Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy: Patryka Jakiego, Andrzeja Rozenka, Jana Śpiewaka, Rafała Trzaskowskiego, Jacka Wojciechowskiego, z prośbą o przedstawienie swojego stanowiska w sprawie możliwości uregulowania stanu prawnego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi, znajdującymi się w zasobach MSM "Energetyka".

 14. Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości na wystąpienie Prezesa Zarządu MSM "Energetyka" do P. Patryka Jakiego Przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej.

 15. Wystąpienie Zarządu MSM "Energetyka" do P. Rafała Trzaskowskiego Prezydenta M. St. Warszawy.

 16. Wystąpienie Zarządu MSM "Energetyka" do Biura Powiatu Warszawskiego PO RP.

 17. Pismo Prezesa Zarządu do Parlamentarnego Zespołu ds. Ogrodów Działkowych i Spółdzielczości.

 18. Informacja dla Członków

  W dniu 1 lipca 2019 r. w Urzędzie m. st. Warszawy odbyło się spotkanie przedstawicieli warszawskich spółdzielni mieszkaniowych do prac w zespole ds. regulacji stanów prawnych nieruchomości oraz wspierania i koordynowania inicjatyw spółdzielni mieszkaniowych z przedstawicielami Urzędu m.st. Warszawy.

  Środowisko spółdzielcze reprezentują:
  • Grzegorz Adamczyk - SM "Koński Jar - Nutki",
  • Barbara Estkowska - SM "Bródno",
  • Jacek Frydryszak - SBM "Dom",
  • Grzegorz Jakubiec - SM "Służew nad Dolinką",
  • Piotr Kłodziński - MSM "Energetyka"
  • Ryszard Mikołajczyk - SM "Torwar",
  • Helena Pospieszyńska - SM "Imielin",
  • Andrzej Półrolniczak - RSM "Praga"
  • Barbara Różewska - Warszawska SM,
  • Maciej Sęktas - SM "Wola".
  W spotkaniu udział wziął również Zbigniew Gawron - Prezes Zarządu "Konfederacji Warszawskiej".

  Urząd m. st. Warszawy reprezentowali: Robert Soszyński - Zastępca Prezydenta m. st. Warszawy, r. pr. Inga Pilarska - Doradca Zastępcy Prezydenta m. st. Warszawy, Akradiusz Kuranowski - Dyrektor Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa; Piotr Rodkiewicz - Dyrektor Biura Spraw Dekretowych; Maria Młotkowska - Dyrektor Biura Prawnego oraz Jarosław Węgrzyn - Naczelnik Wydziału Mienia m. st. Warszawy.

  W najbliższym czasie zespół ma zostać oficjalnie powołany zarządzeniem Prezydenta m. st. Warszawy.
  Przy zgłaszaniu kolegów do prac w zespole zaproponowane zostały również główne tematy, nad którymi w naszej ocenie zespół powinien pracować w pierwszej kolejności:
  1. Sprawne wdrażanie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,
  2. Regulacja prawna gruntów będących w użytkowaniu spółdzielni mieszkaniowych,
  3. Stworzenie systemu gospodarki odpadami w Warszawie,
  4. Konsultacja opracowywanych planów zagospodarowania przestrzennego z udziałem spółdzielni mieszkaniowych.
  Przewodnim tematem poniedziałkowego spotkania były plany i zamiary Urzędu Miasta w zakresie wdrażania ustawy "uwłaszczeniowej" oraz regulacja stanu prawnego gruntów. Przedstawiciele Urzędu Miasta omówili etapy wdrażania ustawy "uwłaszczeniowej" oraz najważniejsze problemy, jakie stoją na przeszkodzie sprawnej regulacji gruntów. Miasto obecnie jest na etapie analiz niezałatwionych spraw oraz statystyk. Z informacji przekazanych przez Dyrektora Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa wynika, że w Warszawie nieuregulowanych wciąż pozostaje 368 ha gruntów, na co składa się ponad 1600 działek i dotyczy ponad 100 spółdzielni mieszkaniowych. Przedstawiciele Urzędu zwrócili się do środowiska spółdzielczego o przekazanie swoich zestawień zawierających opis stanu spraw oraz problemów, a także spraw sądowych w przedmiocie regulacji gruntów oraz dotyczących sporów finansowych związanych z opłatami za grunty. Na tej bazie Miasto będzie chciało wypracować przykładowe modele postępowania regulacyjnego.

  Komentarz

  MSM "Energetyka" przekazała w dniu 19 lipca 2019 r. pełen wykaz toczących się spraw w przedmiocie ustanawiania prawa użytkowania wieczystego zabudowanych budynkami spółdzielczymi wraz z liczbą budynków i mieszkańców.
  Takie wykazy nasza Spółdzielnia przekazywała już wcześniej i to wielokrotnie Urzędowi m.st. Warszawy, stosownym ministerstwom, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Sejmowi RP oraz Rządowi RP.
  Niestety nikt się dotąd poważnie nie zajął tym problemem: nie uchwalono niezbędnych przepisów ustawowych ani nie rozpatrzono roszczeń byłych właścicieli i ich spadkobierców skutkiem czego posiadacze praw do lokali Osieli Stegny Północ, Idzikowskiego, części Stegien Południe i pojedynczych budynków na Sadybie i Sielcach pozbawieni są pełni praw członkowskich: nie mogą ustanawiać odrębnej własności lokali oraz uczestniczyć w przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego we własność z 98 % bonifikatą.
  Kolejne spotkanie zostało wstępnie zaplanowane na drugą połowę sierpnia.

  Piotr Kłodziński - Prezes Zarządu
 19. Pismo Zarządu MSM "Energetyka" do P. Rafała Trzaskowskiego Prezydenta M. St. Warszawy.

 20. Informacja dla Członków

  W dniu 6 listopada 2019 r. w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy odbyło się spotkanie przedstawicieli warszawskich spółdzielni mieszkaniowych wyznaczonych przez to środowisko do prac w zespole ds. regulacji stanów prawnych nieruchomości oraz wspierania i koordynowania inicjatyw spółdzielni mieszkaniowych z przedstawicielami Urzędu m.st. Warszawy.

  W spotkaniu udział wzięli:
  • Robert Soszyński - Zastępca Prezydenta m. st. Warszawy
  • Arkadiusz Kuranowski - Dyrektor Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa,
  • Inga Pilarska - Doradca Zastępcy Prezydenta m. st. Warszawy, radca prawny.

  Środowisko spółdzielcze reprezentowali przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych - członkowie zgłoszeni do prac w Zespole:
  • Grzegorz Adamczyk - SM "Koński Jar - Nutki",
  • Jacek Frydryszak - SBM "Dom",
  • Grzegorz Jakubiec - SM "Służew nad Dolinką",
  • Piotr Kłodziński - MSM "Energetyka"
  • Wiesław Krawczyński - SM "Torwar",
  • Helena Pospieszyńska - SM "Imielin",
  • Andrzej Półrolniczak - RSM "Praga"
  • Katarzyna Dawidczyk w zastępstwie P. Barbary Różewskiej - WSM,
  • Maciej Sęktas - SM "Wola".


  Pan Robert Soszyński poinformował, że w toku wciąż jest procedura powołania Zespołu ds. regulacji stanu prawnego gruntów na rzecz spółdzielni mieszkaniowych oraz wspierania i koordynowania inicjatyw spółdzielni mieszkaniowych.

  Na spotkaniu omówione zostały dwa tematy:
  • Realizacja ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
  • Regulacja stanu prawnego gruntów.

  Pan Robert Soszyński stwierdził, że:
  • do połowy 2020 r. zostaną wydane wszystkie zaświadczenia - oczywiście dla tych nieruchomości, na których nie ma kwestii spornych,
  • Burmistrzowie są zobowiązani do opublikowania wspomnianych list nieruchomości przekształconych w pierwszej dekadzie grudnia 2019 r. Opublikowane ww. listy będą stanowić informację dla mieszkańców nieruchomości o tym, że nie ma potrzeby wnoszenia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego za 2020 r.,
  • opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 r. zostanie rozliczona w opłacie przekształceniowej,
  • w najbliższym czasie planowana jest akcja informacyjna dla mieszkańców co robić "krok po kroku", jeśli już otrzymali zaświadczenie potwierdzające przekształcenie, a także jak należy postępować w przypadku braku otrzymania ww. zaświadczenia do końca br.

  Na spotkaniu przedstawiciele spółdzielni przedstawili problemy z jakimi borykają się przy współpracy z Urzędami Dzielnic, które nie odpowiadają na pisma, monity czy też na uzgodnienia w trakcie rozmów.
  Odnośnie regulacji prawnej gruntów Pan Arkadiusz Kuranowski przekazał podziękowanie w imieniu p.o. dyrektora Biura Spraw Dekretowych Pana Wojciecha Latochy dla MSM "Energetyka" za otrzymanie opracowań geodezyjnych dotyczacych nieruchomości, znajdujących się we władaniu Spółdzielni i objętych roszczeniami osób trzecich. Stwierdził, że opracowania te są bezcenne z punktu widzenia rozpatrywania roszczeń o ustanowienie użytkowania wieczystego i MSM "Energetyka" jako jedyna Spółdzielnia w Warszawie dysponowała takimi opracowaniami.
  Pan A.Kuranowski poinformował, że Biuro Mienia przygotuje dla Urzędów Dzielnic ścieżkę postępowania i modelowe rozwiązania prowadzące do ostatecznej regulacji stanu prawnego gruntów.


  Opracowała: Teresa Olejnik
  Kierownik Zespołu ds. Terenowo - Prawnych
   
 21. Zarządzenie nr 1838/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dn.12 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wspierania i koordynowania inicjatyw spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

 22. Informacja dla Członków

  Notatka ze spotkania Zespołu ds. wspierania i koordynowania inicjatyw spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, które odbyło się w dniu 12 lutego 2020 r. w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy.

  W spotkaniu Zespołu, uczestniczyli przedstawiciele Urzędu m. st. Warszawy: p. Michał Olszewski - Zastępca Prezydenta m. st. Warszawy, p. Arkadiusz Kuranowski - Dyrektor Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa, p. Inga Pilarska - Doradca Prezydenta m. st. Warszawy, radca prawny oraz przedstawiciele warszawskich spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, wśród nich Członek Zarządu Grzegorz Engelbrecht oraz Kierownik Zespołu ds. Terenowo-Prawnych Teresa Olejnik.

  Pan Arkadiusz Kuranowski omówił sprawy związane z realizację ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz z regulacją prawną gruntów. Pan Dyrektor poinformował, że powołany Zarządzeniem Prezydenta m. st. Warszawy Zespół ds. minimalizowania negatywnych skutków roszczeń powstałych na gruncie art.7 dekretu z 1945 r. podjął decyzję o przygotowaniu kompleksowej informacji prawnej w której zostaną przedstawione problemy związane z dekretem, które uniemożliwiają regulację prawną gruntów jak również wskażą wewnętrzne przepisy, które blokują regulację i które należałoby zmienić. Takiej informacji można spodziewać się do końca kwietnia br.

  Na spotkaniu Pan Michał Olszewski sprawujący nadzór nad Biurem Gospodarki Odpadami omówił sprawy związane z gospodarką odpadami a głównie przyjętymi przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy w dniu 12.12.2019 r. uchwałami określającymi nowe stawki naliczania opłat za gospodarowanie odpadami.


  Sporządziła: Teresa Olejnik
  Kierownik Zespołu ds. Terenowo - Prawnych

   

 23. Zawiadomienie Prezydenta m.st. Warszawy.

 24. Pismo Zarządu MSM "Energetyka" do P.Anny Lasockiej Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Mokotów.

 25. Odpowiedź Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Mokotów na pismo Zarządu MSM "Energetyka".