Zdjęcie nagłówkowe

Wyszukiwarka aktualności

Wyszukaj

Baner_podstrony.jpg

Stan aktualny

Stan aktualny

01_MSM.jpg [731.36 KB]

MSM "Energetyka" to jedna z największych spółdzielni mieszkaniowych w Polsce. Administruje 262 budynkami mieszkalnymi liczącymi 19 147 lokali i 18 budynkami użytkowymi. Na koniec 2022 roku członkami spółdzielni było 20 778 osób. W zasobach mieszka ponad 32 tysięcy osób, co piąty mieszkaniec Mokotowa. Zatrudnienie łączne to około 340 osób.

 

Teren spółdzielni obejmuje ponad 144 hektary na Dolnym Mokotowie w obrębie Stegien, Sadyby i Sielc. MSM "Energetyka" podzielona jest na siedem osiedli:

 

  • Bernardyńska - 607 mieszkań,
  • Idzikowskiego - 873 mieszkania,
  • Sadyba - 5 067 mieszkań
  • Sielce - 3 422 mieszkania,
  • Stegny Południe - 5 440 mieszkań,
  • Stegny Północ - 2 900 mieszkań,
  • Stegny Rożek - 838 mieszkań.

03MSM.jpg [726.95 KB]

 

Budynki w zdecydowanej większości powstały w latach 70-tych i 80-tych ubiegłego wieku, choć zasoby regularnie uzupełniają nowe, budowane przez spółdzielnię dla swoich członków. Blisko połowa obszaru to tereny osiedlowe, w tym parki, zielone skwery, place zabaw, tereny do rekreacji i uprawiania sportu dla mieszkańców w każdym wieku.

W ramach osiedli funkcjonują osobne administracje kierowane przez pełnomocników Zarządu - kierowników administracji osiedli. Nadzór nad ich działalnością ze strony mieszkańców sprawują rady osiedli. Nadzór nad funkcjonowaniem całej spółdzielni pełni 24-osobowa Rada Nadzorcza, do której członkowie są wybierani na trzyletnie kadencje przez Walne Zgromadzenie Członków, proporcjonalnie do wielkości osiedli.

 

04_MSM.jpg [2.53 MB]

Spółdzielnia corocznie przeznacza znaczne środki finansowe na remonty i modernizacje budynków mieszkalnych, pawilonów i lokali użytkowych oraz infrastruktury osiedlowej. Dzięki temu stale poprawia się standard zamieszkiwania. Od wielu lat budynki mieszkalne są ocieplone - proces termomodernizacji rozpoczął się jeszcze w latach 90-tych ubiegłego wieku. W ostatnich latach spore środki przeznaczono na bogato wyposażone place zabaw i obiekty sportowe z boiskami oraz urządzeniami do ćwiczeń. 

 

Od 2015 roku spółdzielnia posiada certyfikat systemu zarządzania ISO 9001.

MSM "Energetyka" jest spółdzielnią prowadzącą działalność inwestycyjną - nowe mieszkania są budowane dla członków spółdzielni i ich rodzin, a spółdzielnia nie generuje zysku z działalności w tym obszarze (koszt inwestycji pokrywają nabywcy mieszkań). Spółdzielnia nie jest deweloperem, lokale nie są sprzedawane na wolnym rynku.

Ważnym aspektem funkcjonowania jest działalność sportowa i kulturalna, zarówno własna oraz przy wsparciu stowarzyszeń. Kierujemy szeroką ofertę do dzieci ale także do młodzieży i dorosłych, nie zapominając o seniorach stanowiących spory odsetek mieszkańców. W efekcie nasi członkowie regularnie mają możliwość brania udziału w organizowanych przez osiedla festynach, zabawach, koncertach.

06_MSM.jpeg [1.39 MB]

 

07_ELM.jpg [840.08 KB]

 

Od 2014 roku odbywają się piłkarskie rozgrywki dla mieszkańców - Energetyczna Liga Mistrzów. W rozgrywanych na osiedlowych boiskach przy Idzikowskiego oraz Maltańskiej (Stegny Południe) w zawodach sportowych bierze udział około 200 mieszkańców.

 

02_MSM.jpg [725.34 KB]