Zdjęcie nagłówkowe

Wyszukiwarka aktualności

Wyszukaj

Baner_podstrony.jpg

Polityka jakości - ISO 9001

Polityka jakości - ISO 9001

iso-9001-2015-certification-250x250.jpg [17.97 KB]

Spółdzielnia posiada certyfikat firmy TÜV NORD potwierdzający, że Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "ENERGETYKA" stosuje System Zarządzania Jakością (SZJ) zgodnie z wymaganiami zawartymi w międzynarodowej normie PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie: "ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI". Dzięki temu spółdzielnia należy do elitarnego grona firm i organizacji stosujących najwyższe standardy zarządzania.

Certyfikat jest gwarancją dalszego doskonalenia wszystkich procesów związanych z jakością i efektywnością zarządzania oraz podniesienia poziomu świadczenia usług na rzecz mieszkańców.

Norma ISO 9001:2015 zawiera zestaw wymagań odnoszących się do zasad zarządzania organizacją. Aby otrzymać certyfikat, należało spełnić wszystkie wymagania zawarte w normie tj: "Ustanowić, udokumentować, wdrożyć i utrzymywać SZJ oraz ciągle doskonalić jego skuteczność".

Do głównych korzyści należy zaliczyć:

 • sprawny i przejrzysty system organizacji i zarządzania;
 • szybkie identyfikowanie i skuteczne rozwiązywanie problemów;
 • wprowadzenie nadzoru nad dokumentacją i zapisami, a co za tym idzie - minimalizacja popełnianych błędów;
 • zaangażowanie kierownictwa wszystkich szczebli w opisywaniu, wdrożeniu, utrzymaniu i doskonaleniu systemu zarządzania jakością;
 • usystematyzowanie zarządzania posiadanym majątkiem;
 • poprawa jakości obsługi mieszkańców i dokonywanie systematycznych pomiarów ich zadowolenia;
 • optymalizację czasu i zasobów poświęcanych na niezbędne działania;

Certyfikat, który otrzymała spółdzielnia, został przyznany w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami. Szczegółowo obejmuje on następujące procesy:

 • szkolenie;
 • bieżąca eksploatacja nieruchomości;
 • bieżąca obsługa techniczna budynków;
 • naliczanie i rozliczanie należności;
 • windykację należności;
 • zamówienia na roboty budowlane, dostawy i usługi;
 • najem lokali użytkowych;
 • nabywanie i utrata członkostwa oraz praw do lokalu;
 • nadzór nad sprzętem kontrolno-pomiarowym (liczniki i urządzenia pomiarowe);
 • proces doskonalenia systemu.

W przygotowaniu organizacji do certyfikacji pomagała Ogólnopolska Izba Gospodarki Nieruchomościami (OIGN). Instytucją certyfikującą jest TÜV NORD Polska.

 

iso_certifikat_2021.jpg [395.83 KB]iso_certifikat_2018.jpg [965.20 KB]iso_certifikat.jpg [351.94 KB]