Zdjęcie nagłówkowe

Wyszukiwarka aktualności

Wyszukaj

Dodatek mieszkaniowy - nowe, wyższe progi dochodu dla potrzebujących wsparcia

11 marca 2024
dodatek-mieszkaniowy.webp [368.08 KB]  

Dodatek mieszkaniowy to wsparcie w regulowaniu opłat za mieszkanie dla osób w trudnej sytuacji finansowej. Dzięki wzrostowi o ponad 12 proc. progów dochodowych, zwiększa się grono osób, które obecnie mogą starać się o niego starać.

Aktualnie średnia wysokość dodatku wynosi 250-380 zł miesięcznie. Ponieważ dodatki są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, dla rodzin stanowią dużą ulgę w opłatach czynszowych. Zgodnie z przepisami ustawy o dodatkach mieszkaniowych, dodatek taki co do zasady wypłacany jest zarządcy budynku lub osobie uprawnionej do pobierania należności za zajmowany lokal mieszkalny. W przypadku spółdzielni mieszkaniowych trafia więc bezpośrednio do spółdzielni.

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy przeznaczoną dla osób spełniających łącznie trzy warunki: posiadają tytuł prawny do lokalu; zamieszkują lokale mieszkalne spełniające kryterium metrażowe; spełniają kryterium dochodowe.

O dodatek można starać się, jeśli średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym w ostatnich trzech miesiącach nie przekroczył: 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarstwie jednoosobowym; 30 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarstwie wieloosobowym.

W 2024 roku próg dochodowy wzrośnie w stosunku do ubiegłego roku. Dla gospodarstw jednoosobowych z 2538,46 zł do 2850,70 zł. Dla gospodarstw wieloosobowych z 1903,85 zł do 2138,02 zł na jedną osobę. Oznacza to, że świadczenie może otrzymać więcej osób, których dochód nie przekracza nowych progów. Co ważne, o dodatek można starać się także wtedy, gdy średni dochód na członka rodziny nieznacznie przekracza limit. Wartość dodatku obniża się w takim przypadku o wysokość nadwyżki ponad limit.

Drugi warunek to powierzchnia mieszkania. Przy przyznawaniu dodatku mieszkaniowego bierze się pod uwagę powierzchnię mieszkania przypadającą na osobę. Ustalone odgórnie progi wynoszą: dla 1 osoby - 35 mkw., dla 2 osób - 40 mkw., dla 3 osób - 45 mkw., dla 4 osób - 55 mkw., dla 5 osób - 65 mkw., dla 6 osób - 70 mkw.

Wysokość dodatku nie jest ustalona odgórnie. Wylicza ją urzędnik w gminie w oparciu o kryteria dochodu i powierzchni mieszkania. Przyznawany jest na pół roku, potem trzeba złożyć podanie ponownie.  Wniosek o dodatek mieszkaniowy należy złożyć w urzędzie dzielnicy Mokotów przy ul. Rakowieckiej 25/27 w Wydziale Obsługi Mieszkańców. Do wniosku należy dołączyć deklarację o dochodach. 

Szczegółowe informacje oraz formularze znajdują się na stronie https://warszawa19115.pl/-/przyznanie-dodatku-mieszkaniowego