Zdjęcie nagłówkowe

Wyszukiwarka aktualności

Wyszukaj

Informacja dla kandydatów do Rady Osiedla.

15 kwietnia 2024

Informujemy, że zgodnie z § 8 ust. 3 i 6 Regulaminu Zebrań Osiedlowych MSM "Energetyka" przyjętego uchwałą nr 5/2024 Rady Nadzorczej z dnia 26 marca 2024 r., kandydaci na członków Rady Osiedla składają - do Komisji Skrutacyjnej - przed głosowaniem pisemne oświadczenie dotyczące m.in. niezalegania z wnoszeniem opłat eksploatacyjnych. Przez niezaleganie z wnoszeniem opłat eksploatacyjnych rozumie się wnoszenie opłat w trybie art. 4 ust. 62 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i § 60 ust. 8 Statutu Spółdzielni, tj. co miesiąc z góry - do dziesiątego dnia każdego miesiąca.

Jeśli Rada Osiedla stwierdzi niezgodność tego oświadczenia ze stanem faktycznym, to wówczas stwierdza utratę mandatu przez danego członka Rady Osiedla.

Kontent_HTML