Zdjęcie nagłówkowe

Wyszukiwarka aktualności

Wyszukaj

Nowa Rada Nadzorcza rozpoczęła pracę.

31 sierpnia 2023

Po wakacyjnej przerwie, Rada rozpoczęła prace w sierpniu posiedzeniem prezydium i spotkaniami komisji, a 29 sierpnia odbyło się posiedzenie plenarne. Podczas tego spotkania Rada przyjęła ramowy plan pracy do maja 2024 roku, uchwalono także zmianę w regulaminie rozliczania c.o.

Stałym punktem obrad jest zapoznanie się z uchwałami rad osiedli podjętymi w ostatnim czasie. Tym razem w porządku obrad znalazło się aż 10 uchwał - wszystkie z trzech osiedli na Stegnach. Po zasięgnięciu opinii prawnej, Rada unieważniła trzy uchwały Rady Osiedla Stegny Rożek. Powodem były kwestie formalne, ale także fakt, iż dotyczyły kwestii, które nie należą do kompetencji rad osiedli. Do pozostałych siedmiu uchwał (pięć z Stegien Płn., dwie ze Stegien Płd.) Rada nie zgłosiła uwag.

Swoją pracę Rada zaczęła od nowelizacji regulaminu, który niedawno został zmieniony w grudniu 2022 roku. Regulamin rozliczania opłat za centralne ogrzewanie to dokument bardzo skomplikowany, ale bardzo ważny - jego zapisy wprost przekładają się na wysokość opłat za ogrzewanie ponoszonych przez mieszkańców. Nad jego zmianą i dostosowaniem do obowiązujących przepisów, przez kilka miesięcy jesienią 2022 roku pracowała Rada poprzedniej kadencji, bo określonych zmian wymagały przepisy prawa. Część zmian, w ocenie wielu osób, mogło zniechęcić mieszkańców do oszczędzania energii cieplnej. Teraz wprowadzono poprawki, które przywracają pierwotny sposób rozliczeń tj. ile zużyłeś energii cieplnej wg wskazań podzielnika za tyle zapłacisz. Z punktu widzenia mieszkańców ważne jest, że znowelizowany regulamin będzie obowiązywał już od tego sezonu grzewczego 2023/2024.

Rada pozytywnie rozpatrzyła wnioski o trzy pożyczki z Centralnego Funduszu Remontowego. Każda z nich jest na kwotę 250 tys. zł i tak mieszkańcy Barcelońskiej 3 planują wymianę wewnętrznych linii zasilających. Ich sąsiedzi z Barcelońskiej 7 zainwestują w modernizację instalacji centralnego ogrzewania. Z kolei Sielecka 33 będzie remontować instalacje wodne. Ponadto członkowie Rady zapoznali się z obszerną informacją Zarządu na temat stanu spraw terenowo-prawnych oraz podjęli uchwałę w sprawie awansu Marka Woracha na kierownika administracji osiedla Idzikowskiego. Zastąpi on dotychczasową kierownik Jadwigę Pawłowską-Radecką, które przeszła na emeryturę. 

Uchwały Rady Nadzorczej i protokoły z jej posiedzeń dostępne są na stronie internetowej w zakładce Rada Nadzorcza.

Kontent_HTML