Zdjęcie nagłówkowe

Wyszukiwarka aktualności

Wyszukaj

Plenum Rady Nadzorczej: przygotowania do Walnego.

25 kwietnia 2024

Rada Nadzorcza na kwietniowym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe, które będzie prezentowane członkom spółdzielni na WZCz w czerwcu, zaakceptowano także listę uchwał na Walne.

Zarząd przedstawił Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe MSM "Energetyka” za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta. Rada podjęła decyzję o rekomendowaniu Walnemu przyjęcia sprawozdania. W związku z zaplanowanym na 7 czerwca Walnym Zgromadzeniem Członków, Rada przyjęła także projekty proponowanych uchwał na WZCz. Zbiór ten nie jest zamknięty - prawo zgłaszania uchwał przysługuje członkom, którzy mogą zgłosić projekt w określonym terminie.

Jak co roku, członkowie Rady Nadzorczej dokonali oceny pracy Zarządu i Głównej Księgowej.

Zatwierdzono wnioski o dwie pożyczki z Centralnego Funduszu Remontowego. Mieszkańcy nieruchomości przy ul. Korczyńskiej 6A wnioskowali o 225 tys. zł na wymianę windy, zaś mieszkańcy budynku przy ul. Belwederskiej 16 o 200 tys. zł na montaż nawodnionej instalacji p. poż., renowację schodów i podłóg w budynku oraz rozbudowę altany śmietnikowej.

Zarząd przedstawił dwie obszerne informacje: o stanie działań inwestycyjnych oraz o działaniach w obszarze spraw terenowo-prawnych. Standardowo w agendzie posiedzenia znalazła się informacja Zarządu o bieżących wydarzeniach w spółdzielni oraz zapoznanie się z uchwałami podjętymi w ostatnim czasie przez rady osiedli. Trzy kolejne firmy realizujące prace remontowe na rzecz osiedli zostały wpisane na listę rekomendowanych wykonawców.

Żywa dyskusja dotyczyła kwestii budowy tzw. łącznika wewnątrz osiedla Sielce, która to sprawa trafiła do Rady Nadzorczej. Finalnie, opierając się na analizach dokonanych przez Komisję Techniczną i Komisję Rewizyjną RN, Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do podjęcia działań zmierzających do realizacji ww. inwestycji zgodnie z decyzją Rady Osiedla Sielce.

Finalizowane są prace nad sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej, które zostanie przedstawione uczestnikom Walnego Zgromadzenia Członków w czerwcu. W tej sprawie Rada zbierze się na dodatkowe posiedzenie 7 maja.

Kontent_HTML