Zdjęcie nagłówkowe

Wyszukiwarka aktualności

Wyszukaj

Uwagi do studium zagospodarowania przestrzennego.

16 października 2023

Zarząd MSM "Energetyka" przeprowadził analizę zapisów projektu "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego" sporządzanego na podstawie uchwały Nr LXVII/1854/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 24 maja 2018 r.


W dniu 24 sierpnia 2023 r. została opublikowana ustawa z dnia 07 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. poz. 1688). W myśl zapisów nowelizowanej ustawy studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin przestaną obowiązywać od 2026 roku. Ich rolę przejmą: strategia rozwoju gminy oraz plan ogólny gminy. Władze m.st. Warszawy zdecydowały żeby nie przerywać trwających już konsultacji społecznych nad projektem studium by w ten sposób poznać zagadnienia najbardziej problematyczne dla mieszkańców. Ustalono, że uwagi do projektu studium będą zbierane zgodnie z zaplanowanym terminem do 29 września 2023 r. Uwagi posłużą miastu jako wstępny materiał analityczny do projektu planu ogólnego, który po przyjęciu uchwały Rady m.st. Warszawy o przystąpieniu do jego sporządzenia, na dalszych etapach procedury planistycznej również będzie konsultowany.


Zarząd MSM "Energetyka" wobec takiego stanowiska władz miasta przygotował uwagi do projektu studium i złożył je w wyznaczonym terminie do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego.

 


Skan pisma- uwagi do studium BAiPP_Strona_1.png [552.11 KB] Skan pisma- uwagi do studium BAiPP_Strona_2.png [166.49 KB]
Skan pisma- uwagi do studium BAiPP_Strona_3.png [266.19 KB] Skan pisma- uwagi do studium BAiPP_Strona_4.png [246.73 KB]
Skan pisma- uwagi do studium BAiPP_Strona_5.png [255.81 KB] Skan pisma- uwagi do studium BAiPP_Strona_6.png [281.08 KB]
Skan pisma- uwagi do studium BAiPP_Strona_7.png [274.01 KB]