Zdjęcie nagłówkowe

Wyszukiwarka aktualności

Wyszukaj

Wyniki lustracji przeprowadzonej w MSM "Energetyka".

27 września 2023

Zgodnie z przepisami prawa, spółdzielnia podlega regularnej lustracji - badaniu sytuacji przeprowadzanej przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP. Znane są już wyniki lustracji przeprowadzonej w tym roku, a dotyczącej lat 2019-2021.

Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP przeprowadził w MSM "Energetyka" lustrację, która trwała od marca do lipca tego roku. Badanie obejmowało okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2021 roku. Wyjątkiem była działalność inwestycyjna - w tym aspekcie analizowano lata 2021 i 2022. Efektem przeprowadzonego audytu są protokół z lustracji - kompleksowy materiał przygotowany przez lustratorów i liczący w tym wypadku ponad 270 stron, oraz list polustracyjny - zwięzłe podsumowanie lustracji (12 stron), które zawiera również rekomendacje działań, jakie powinny zostać podjęte przez "Energetykę" w najbliższym czasie.

Członkowie MSM "Energetyka" mogą zapoznać się z oboma materiałami - są one dostępne po zalogowaniu się do strefy mieszkańca w sekcji "Protokoły i listy polustracyjne".