Zdjęcie nagłówkowe

Wyszukiwarka aktualności

Wyszukaj

Za nami Walne Zgromadzenie Członków 2024.

10 czerwca 2024

W ostatni piątek odbyło się Walne Zgromadzenie Członków, które podzieliło nadwyżkę bilansową spółdzielni za 2023 rok, jak również przyjęło sprawozdania za ubiegły rok i udzieliło absolutorium członkom Zarządu. Wydano 315 mandatów.

WZCz odbyło się w piątek 7 czerwca w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym przy ul. Bobrowieckiej 9. Obrady trwały od 16.00 do 19.10. W zebraniu udział wzięło 315 członków spółdzielni w tym 60 reprezentowanych było przez pełnomocnika. 

Przewodniczącym WZCz wybrano Tomasza Milczarka ze Stegien Rożek, zastępcą była Krystyna Śmigielska z Idzikowskiego, a funkcję sekretarza powierzono Elżbiecie Szymańskiej z Sielc. Asesorami zostały Jadwiga Dubiecka-Sapiełkin z Sielc i Anna Jaraczewska z osiedla Bernardyńska. Działały Komisja Wnioskowa - pod przewodnictwem Barbary Stasiaczek oraz Komisja Skrutacyjno-Mandatowa na przewodniczącego której wybrano Michała Osowskiego.

Zebranie przyjęło sprawozdania: Rady Nadzorczej - zaprezentowane przez Przewodniczącego RN Zdzisława Rothe oraz Zarządu, które przedstawił Prezes Zarządu Grzegorz Okoński. Przyjęte zostało również sprawozdanie finansowe - szczegółowo sytuację spółdzielni w tym obszarze opisała główna księgowa Danuta Pisarczyk. Po prezentacji sprawozdań odbyło się głosowanie nad ich przyjęciem i udzieleniem absolutorium dla każdego członka Zarządu. Sprawozdania zostały przyjęte, a wszyscy członkowie Zarządu otrzymali absolutorium. 

Następnie członkowie MSM „Energetyka” dokonali podziału nadwyżki bilansowej pomiędzy osiedla: wybór był pomiędzy projektem zaproponowanym przez Zarząd (wypracowanym i akceptowanym od kilku lat przez członków podczas kolejnych WZCz), a projektem zgłoszonym przez mieszkańców osiedla Sielce (propozycja przeznaczenia całej nadwyżki wyłączenie na remonty). Finalnie uczestniczący w WZCz poparli projekt Zarządu i wypracowany, rekordowy zysk (11,46 mln zł) został podzielony w myśl tych samych zasad, co w poprzednich latach.

Druga ze zgłoszonych przez członków spółdzielni uchwał dotyczyła zgody na działania inwestycyjne na osiedlu Sadyba - w miejscach dotychczasowych pawilonów handlowych (Konstancińska 3, Sobieskiego 70B i 74/78). Projekt został zgłoszony przez mieszkańców osiedla Sadyba, a przyczyną takich działań było zaskarżenie przez dwóch członków spółdzielni podobnej uchwały, którą WZCz podjęło na ubiegłorocznym WZCz wskutek wcześniejszego zaakceptowania inwestycji przez zebranie osiedlowe na Sadybie. W uchwale mieszkańcy podkreślili konieczność szybkiego rozpoczęcia inwestycji, gdyż w obecnej sytuacji osiedle ponosi koszty zamiast uzyskiwać dodatkowe środki z wynajmu powierzchni usługowych. Uchwała została przyjęta. 

Na Walnym poddana pod głosowanie została również uchwała zmieniająca Regulamin Rady Nadzorczej - zaproponowane zmiany dotyczyły kadencji RN (usunięcie zapisu o tym, że co roku następuje częściowa wymiana członków RN - sytuacja taka została wymuszona przez pandemię i „zamrożenie” kadencji organów w spółdzielniach i nie tylko); doprecyzowane zostały zapisy o zachowaniu tajemnicy informacji poufnych przez członków RN oraz zapisy wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych. Uchwała została przyjęta.  

Wszystkie uchwały podjęte podczas WZCz zostaną opublikowane na stronie internetowej spółdzielni po ich przygotowaniu od strony formalnej. Po opracowaniu dostępny będzie również protokół z Walnego.