Zdjęcie nagłówkowe

Wyszukiwarka aktualności

Wyszukaj

Zebrania osiedlowe.

15 kwietnia 2024

Już w najbliższy czwartek 18 kwietnia odbędzie się pierwsze zebranie osiedlowe w MSM "Energetyka" - cykl tegorocznych spotkań rozpocznie osiedle Sadyba. Zapraszamy do udziału w swoim zebraniu osiedlowym!

W tym roku harmonogram zebrań na osiedlach układa się specyficznie - pięć z siedmiu odbędzie się w ciągu dwóch dni, konkretnie 24 i 25 kwietnia. Z tej kumulacji wyłamały się jedynie dwa największe osiedla - Sadyba, gdzie zebranie zaplanowano na 18 kwietnia, oraz Stegny Południe - tu mieszkańcy spotkają się 8 maja.

ZO_2024.webp [287.35 KB]

Nie zmienia się natomiast zakres uprawnień zebrań do których przede wszystkim należy rozpatrzenie sprawozdania z działalności administracji i rady osiedla za poprzedni rok. Standardowo w porządku obrad znajdują się również informacje o pracy Zarządu i Rady Nadzorczej. Zebranie osiedlowe wybiera ponadto członków rady osiedla, można też na nim zgłaszać kandydatów do Rady Nadzorczej, którzy następnie są wybierani na Walnym Zgromadzeniu Członków. Przy czym w tym roku te kompetencje będą realizowane w bardzo ograniczonym stopniu. Cała Rada Nadzorcza została wybrana w ubiegłym roku na trzyletnią kadencję i teraz WZCz nie będzie dokonywało żadnego wyboru. W przypadku członków rad osiedla sytuacja wygląda podobnie, ale jednak pewne decyzje personalne będą podejmowane - na przykład Sadyba i Stegny Południe planują zwiększenie liczby członków swoich osiedlowych rad.

Udział w zebraniu osiedlowym to najlepsza okazja do zgłaszania wniosków dotyczących funkcjonowania osiedla i całej spółdzielni oraz merytorycznej dyskusji na ten temat z przedstawicielami administracji i Zarządu, rady osiedla i Rady Nadzorczej.

W każdym zebraniu weźmie bowiem udział przedstawiciel Zarządu oraz Rady Nadzorczej - zaprezentują oni sprawozdania z działalności odpowiedni spółdzielni i Rady Nadzorczej.

Szczegółowy porządek każdego z zebrań zostanie wywieszony na klatkach schodowych. Materiały będące przedmiotem obrad będą dostępne w administracji danego osiedla oraz na stronie internetowej w zakładce "Zebranie Osiedlowe".

Kontent_HTML